TÉMÁK ÁTTEKINTÉSE – MODULOK

A Szülői Szerepben Program 6 modulból áll, melyek mindegyike a szülő-gyermek kapcsolat kialakulásával és a gyermekkori fejlődés szakaszaival foglalkozik.

A gyakorlati információkért és a részvétel részletes feltételeiért nézd meg ezt a következő aloldalt.

1. MODUL

A gyermeki kötődés folyamata
és az „elég jó szülő”

A bevezető modul során áttekintjük a program részleteit, amely elméleti előadásokat és saját élmény gyakorlatokat foglal magába.

A Szülői Szerepben Programot úgy alakítottuk ki, hogy végigkövesse azt az utat, amelyen felfedezhetjük, milyen szülővé szeretnénk válni, kik is vagyunk valójában, hol szeretnénk fejlődni, mik a korlátaink, és milyen támogatásra van szükségünk a különböző kapcsolódási szinteken (partnerként/családként/közösségként).
Biológiai képességünk arra, hogy szülővé váljunk, nem jelenti egyben azt, hogy érzelmileg is készen állunk gyermekünk érkezésére. Bár manapság sok információhoz hozzájuthatunk a gyermeki fejlődéssel és a szülői szereppel kapcsolatban, saját gyermekünkhöz mégsem kapunk ”használati utasítást”. Szülőként naponta sok krízishelyzettel találkozunk, amelyre senki nem készített fel minket. Mindenki képes azonban kifejleszteni azt a képességét, hogy jelen legyen és megfelelő támogatást nyújtson gyermekének, és ezáltal mindenki „elég jó szülővé” válhat.

Ezen a modulon a következő témákkal foglalkozunk:
* milyen az elég jó szülő
* a gyermek elsődleges szükségletei: kontaktus, biztonság és bizalom
* az érzelmi térkép alapjai – az érzelmek jelentősége és gyermekünk támogatása az érzelemszabályozásban
* kötődéselmélet és miért nehéz néha szülőként a gyermekhez kötődni

Mutass többet

2. MODUL

A gyermek fejlődése a születéstől az iskolaérettségig
Előadó: Maja Petković

Áttekintjük az ebben az időszakban a szülők számára megjelenő legfontosabb kihívásokat és gyermek fejlődésének jelentősebb állomásait,

az agykutatás, a prenatális pszichológia, a kötődéselmélet, a szenzoros integráció és a fejlődéspszichológia elméletein keresztül. A korai fejlődési szakaszok mélyebb ismerete kereteket nyújt a szülőknek ahhoz, hogy felismerjék, milyen kihívásokkal találkozik a gyermek és hogyan tudnak ezekre a szülők felkészülni.

Ezen a modulon a szülők megkereshetik a magukról való gondoskodás lehetséges útjait is (hogy ne vesszenek el a szülői szerepben), valamint megtanulhatják, hogy hogyan tudnak reális elvárásokat támasztani a gyermekükkel szemben.

Ezen a modulon a következő témákkal foglalkozunk:
* a gyermek korai és iskoláskor előtti fejlődési szakaszainak fordulópontjai
* a gyermek kötődésének ritmusa: szimbiózis és szeparáció
* a szülő jelenlétének fontossága és a tükrözés szerepe
* az én fogalma vagy „ki vagyok én”
* a játék szerepe a korai és iskoláskor előtti fejlődési szakaszokban

Mutass többet

3. MODUL

Az óvodás gyermek fejlődésének kihívásai – az első lépésektől a játékszabályokig
Előadók: Maja Petković és Matea Blažević

Ha a gyermek nem érti, mi történik vele, amikor szomorú vagy dühös, nem képes arra, hogy önmagát definiálja.

Ebből eredően érzelmi önkifejezése túlzott vagy visszafogott lesz, ez pedig hatással lesz viselkedésszabályozására. Ahhoz, hogy a gyermek biztonságérzetet és önbizalmat szerezve nőhessen fel, szükséges, hogy gyermekkorában érzéseivel és azok kifejezésével kapcsolatban támogatást és elfogadást éljen meg.

Azokban a helyzetekben például, amikor a gyermek elutasít bizonyos tevékenységeket, amikor nem tud döntést hozni, amikor önkielégítést végez a szülő előtt, amikor szeretné, hogy a szülő nézze meg, mit rajzolt, amikor szomorú, mert a többiek nem akarnak vele játszani, vagy amikor verekszik másokkal, szüksége van a szülő segítségére, hogy megtanuljon ezekkel a helyzetekkel bánni. Ezen a modulon gyakorlati példákon keresztül foglalkozunk a szülők számára kihívást jelentő olyan helyzetekkel, mint például a sírás, az altatás, a játék, a táplálás vagy a gondoskodás miatti szülői kimerültség. A szülők személyes élmény gyakorlatokon keresztül tapasztalhatják meg azokat az érzelmi állapotaikat (félelem, bűntudat, tehetetlenség, frusztráció) amelyek gyakran jelentkeznek a mindennapokban a gyermekkel való viszonyban.

Ezen a modulon a következő témákkal foglalkozunk:
* világos határok a gyermek felé
* mi a szerepe a dackorszaknak és a gyermek nemet mondásának
* fejlődési félelmek
* a szülői szerep során megjelenő félelem, szégyen és bűntudat
* a tudatos kommunikáció fontossága a szülői szerepben

Mutass többet

4. MODUL

Tudatossági szintek a partnerkapcsolatban és a szülői szerepben
Előadó: Pintér László

A szülők viszonyát párkapcsolatban a gyermek a tapasztalatain keresztül „tudatalatti mintaként”

raktározza el magában és ez egész életében hatással lesz kapcsolataira. A legtöbb pár esetében van egy ismétlődő konfliktus, amely állandóan jelen van a kapcsolatukban, és amelyet idővel lépésről lépésre meg kell érteni és meg kell oldani. Kifejezetten fontos az őszinte érdeklődés és az elkerülhetetlen erőfeszítés, amellyel partnerünket szeretnénk megérteni, és amelyen keresztül konstruktív módon tudunk kommunikálni és a harmóniát megtalálni. Ez az erőfeszítés pozitív módon hat a párkapcsolatra illetve a gyermek érzelmi fejlődésére is.
Amikor a családtagok hasonló világnézettel rendelkeznek, a család terében természetes módon nagyobb az elégedettség. A szülők világnézete főként a gyermekkorukban kapott neveltetéstől függ. Tudatosság hiányában a szülők gyakran ráerőltetik saját világnézetüket gyermekükre, egyben ez a fajta erőltetés a partnerek közötti konfliktus leggyakoribb oka is.

Ezen a modulon a következő témákkal foglalkozunk:
* hogyan hat a gyermekkorban kialakult kötődési minta a partnerkapcsolatban kialakuló kötődésre
* hogyan használhatjuk a kötődési mintákról és a szexualitásról szerzett ismereteinket, hogy jobban élvezzük partnerkapcsolatunkat
* hogyan kapcsolódnak a különböző tudatossági szintek a különböző világnézeti álláspontokkal
* miért fontos a gyermek egészséges érzelmi – mentális fejlődése érdekében tudatosítani azokat a világnézeti álláspontokat, amelyeket a különböző tudatossági szintek „képviselnek”, azért, hogy megtanuljunk türelmesnek lenni a világnézeti különbségek esetén is
* hogyan lehet gyorsabban érettebbé válni és kiszélesíteni saját tudatosságunkat a személyes fejlődésen keresztül

Mutass többet

5. MODUL

Hogyan hat ránk neveltetésünk és gyermekkorunk – tudattalan minták

Ezen a modulon szüleinkkel való kapcsolatunk feltérképezésére helyezzük a hangsúlyt, arra, hogy milyen módon viszonyultak hozzánk,

milyen hiedelmeket adtak át nekünk a testünkkel, az érzelmeinkkel, a szexualitásunkkal, az erőnkkel és a spiritualitással kapcsolatosan.
Ez a téma különösen fontos, mert a tudattalan családi dinamikát jeleníti meg.
Felfedezzük, hogyan formáltuk saját magunkról alkotott képünket e kapcsolatok hatására, és ennek következtében mit viszünk át a saját gyermekeink nevelésének folyamatába. A szülők gyakran elnyomják azokat az érzéseket és ösztönös reakciókat, amelyeket elfogadhatatlannak minősítenek (pl. romboló düh, kapzsiság, félelem, agresszió és szexualitás). Mivel minden elfojtás feszültséget okoz, a szülő ezt kivetíti a gyermekre. Így „hordozza” a gyermek ezt a „rosszat” és a család árnyékát akár egy egész életen át vagy válik a fekete báránnyá a családon belül. Ezen a módon utasítják el a szülők saját tökéletlenségüket és ruházzák azt át a gyermekre.

Ezen a modulon a következő témákkal foglalkozunk:
* hogyan hat saját neveltetésünk a szülői szerepről formált hiedelmeink kialakulására
* a tudatalatti családi dinamika tudatosítása, és hogyan hat ez gyermekünk nevelésére
* a gyermek által hordozott árnyék tudatosítása a családi dinamikában

Mutass többet

6. MODUL

Iskolások és tinédzserek – ki vagyok, és mire van szükségem?
Előadó: Matea Blažević

Az iskolakezdéskor minden gyermek találkozik egy új autoritással, az első valódi tekintéllyel szülei mellett.

Az elsősöknek ez az időszak az új szabályok tanulásának és az iskolarendszerbe kerüléssel járó kihívásokkal való megbirkózásnak az ideje.
Szintén ez az az időszak, amikor a gyermek megtanulja a sikerrel és a sikertelenséggel való szembesülést illetve az iránt kezd el érdeklődni, mi megy jól neki, mi megy könnyen és mi nem. Érzelmileg ebben az időszakban a gyermek azt tanulja, hogy kitartó legyen, amikor feladna valamit.

A szülők ekkor néznek szembe a belső és külső elvárásokkal; milyen jó a gyerek a különböző tantárgyakban, milyen jegyet kap évvégén, mi a szerepen a tanulásban, szülőként kell-e segítenem a gyereknek tanulni és ha igen, mennyit.

A felsőbb osztályosok esetében a gyermekek figyelme kortársaik felé fordul és kevésbé irányul a fontos felnőttekre. Ez nem azt jelenti, hogy a felnőttek többé nem fontosak, hanem, hogy egy pszichés folyamat befejeződött és a fejlődés zavartalanul folytatódhat. Ez az a folyamat, amely évekig tart és a serdülőkorban végződik, amikor a fiatalok megkérdőjelezik kapcsolataikat és a tekintély felé (és a világ felé) érzett bizalmukat, felfedezik helyüket a világban, és kialakítják saját belső autoritásukat, amely abban segíti őket, hogy azokat az értékeket kövessék, amelyek számukra valóban fontosak.
Ezen a modulon az iskolával kapcsolatos témákkal foglalkozunk, az elvárásokkal, a büntetéssel és jutalmazással (miért jó és miért nem), hogyan tárgyalunk a makacs tinédzserrel, és milyen összefüggésben van ez az önállósággal és a felelősséggel.

Ezen a modulon a következő témákkal foglalkozunk:
* hogyan lehet pozitív kapcsolatot kialakítani az autoritással
* az iskola kihívásai a gyermek és a szülők számára
* az egyezkedés fontossága
* hogyan tudjuk megőrizni a serdülő bizalmát
* az ellenkezés fontossága és „második pubertás”

Mutass többet